Публикация

БЛС се преструктурира в Лекарска камара


До края на февруари трябва да бъде подготвено постепенното преминаване на Българския лекарски съюз в Лекарска камара.

Решението е взето на заседание на управителния съвет на съсловната организация.

В състава на камарата ще влязат Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Националната асоциация на специалистите от извънболничната помощ, Асоциацията на специализиращите лекари в България, Асоциацията на болничните структури – държавни, областни и общински.

Районните лекарски колегии ще трябва да излъчат представители, които да подготвят предложения за промяна в Закона за съсловните организации.

През март или април тази година ще се проведе събор на БЛС, на който ще бъдат разгледани промени в устава и законови промени.

До края на месеца ръководството на съсловната организация ще се срещне с председателите на научните медицински дружества. Ще бъдат обсъдени както въпросите на остойностяването на медицинските дейности, стандартите в здравеопазването, подготовката на правила за добра медицинска практика, така и асоциирането на дружествата в структурата на Българския лекарски съюз.

Управителният съвет на лекарския съюз е решил да изпрати писмо до Министерството на финансите с настояване становището на БЛС да бъде взето предвид при разработването на прогнозните цени и обеми на медицинските дейности.

Към лекарския съюз се създават комисии, които да изработят примерно остойностяване на медицинските дейности. В тази връзка ще бъде потърсена помощта на Гръцката медицинска асоциация.
За член на консултативната комисия по остойностяването към финансовото министерство е избран председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов.

Ръководството на съсловната организация е решило да търси отговор от Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и премиера  поради каква причина бяха забавени плащанията към изпълнителите на медицинска помощ и от кой бюджет са платени сумите. Към здравната каса ще бъде поискана и информация за постъпилите и излезли финансови средства в НЗОК от 1.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

УС на БЛС е гласувал и закриването на „Български лекар” ЕООД и освобождаване на д-р Стефан Константинов от поста управител на дружеството.

Коментари