Публикация

Придружаващата заболяемост при обструктивна сънна апнея обсъдиха учени от цял свят във Варна

В хотел "Черно море" във Варна на 26 и 27 август 2016 г. се състоя Вторият национален симпозиум по сънна апнея и хъркане с международно участие


Оториноларинголози, физиолози, лекари по дентална медицина, офталмолози, пулмолози, кардиолози, специалисти по здравен мениджмънт и студенти се включиха във Втория национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие, който се проведе от 25 до 27 август 2016 г. във Варна. Симпозиумът бе организиран съвместно от Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и УМБАЛ „Св. Марина"- Варна. Придружаващата заболяемост при обструктивна сънна апнея бе във фокуса на научните обсъждания, в които се включиха известни учени в областта на обструктивната сънна апнея от Европа, САЩ и Средния Изток, между които и проф. Пирсинг от университета Улм, Германия – водещ световно известен учен и хирург в областта. 
Симпозиумът започна с три демонстративни хирургични интервенции в операционната на УМБАЛ „Св. Марина", които бяха наблюдавани на живо от всички участници. Така присъстващите имаха възможност да се запознаят от близо с нови и вече традиционни хирургични техники,  прилагани в практиката в Клиниката по УНГ болести. В рамките на симпозиума бяха изнесени и дискутирани интересни доклади и презентации, разпределени в пет мини симпозиума. 


Източник: mu-varna.bg

Коментари