Публикация

HIV-свързано неясно фебрилно състояние

сп. Обща медицина, 2016, бр. 3, стр. 35-40


Baymakova M. HIV-associated fever of unknown origin [in Bulgarian]. General Medicine 2016; 18(3): 35-40.

 

SJR (2016): 0.125

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"
01 септември 2016

 

 

 

Прикачени файлове

35_Baymakova.pdf

Коментари