HIV-свързано неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
HIV-свързано неясно фебрилно състояние

HIV-свързано неясно фебрилно състояние

сп. Обща медицина, 2016, бр. 3, стр. 35-40

Баймакова М. HIV-свързано неясно фебрилно състояние. – Обща медицина, 18, 2016, № 3, 35-40.

Научната публикация е в прикачения файл (под илюстрацията)!


д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист по "Инфекциозни болести"

Прикачени файлове

35_Baymakova.pdf
Реклама

Мнения