Преустановява се продажбата на Zinforo 600 mg
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Преустановява се продажбата на Zinforo 600 mg

Преустановява се продажбата на Zinforo 600 mg

Медикаментът се използва при пневмония и усложнени инфекции на меките тъкани

Притежателят на разрешението за употреба – AstraZeneca AB, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от днес, 1 септември, постоянно преустановява продажбите у нас на лекарствения продукт Zinforo 600 mg powder for concentrate for solution for infusion - 20 ml x 10, съдържащ активното вещество Ceftaroline fosamil.

Zinforo се използва за лечение на следните инфекции при възрастни и деца над 2 месеца:
• Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани;
• Пневмония, придобита в обществото (ППО).

След извършена проверка в базата данни на разрешените за употреба лекарствени продукти в страната, се установи, че към дата 29.08.2016 г. няма други разрешени за употреба лекарствени продукти,съдържащи активното вещество Ceftaroline fosamil.

Мнения