Публикация

Владислав Горанов ще е председател на Надзорния съвет на НЗОК


Министерският съвет определи представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Това са заместник-министърът на финансите Владислав Горанов, който е избран за председател на съвета, заместник-министрите на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова и д-р Валерий Митрев, главният секретар на МЗ д-р Нели Нешева и изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Според влезлите в сила през декември промени в Закона за здравното осигуряване съставът на Надзорния съвет на касата се избира за срок от пет години. Той е 9-членен, като Министерският съвет посочва петима представители на държавата и определя един от тях за председател.

" }-->

Коментари