Публикация

Само обединените усилия на медии, общество и институции ще доведат до видими резултати

Не отговаря на истината твърденията, че здравната система е в колабс


По повод редакционна статия на в. „Труд“ (01.09.2016 г.), в която се публикуват неверни твърдения, Националната здравноосигурителна каса е изпратила писмо до главния редактор на изданието - г-н Петьо Блъсков.

Институцията високо цени усилията на българската журналистика за формиране на адекватно мнение по важни теми в българското общество. Затова вярваме в добронамереността на екипа на в. „Труд“ към дейността на касата да опазва обществения ресурс и да го ползва единствено за качествено лечение на здравноосигурените.

Публикуваме пълния текст на писмото.


УВАЖАЕМИ Г-Н БЛЪСКОВ,
С недоумение прочетох уводния текст на Вашия вестник, публикуван в броя му от 1 септември 2016 г., озаглавен „НЗОК свърши парите. Здравната система в колапс“.
Опроверженията на журналистически материали не са любимият ми жанр, но в случая няма как институцията да не реагира на откровените неистини, тиражирани от такова авторитетно и с многобройна читателска аудитория издание, каквото е в. „Труд“ - и то в редакционна статия.

Вероятно в стремежа си за актуалност и притисната от сроковете за предаване на вестника за печат, редакцията е пропуснала факта, че поради липса на кворум обявеното за 31 август т.г. (сряда) заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса не се състоя.

Разсъждения по дневен ред на събитие, преди неговото провеждане, във всички случаи крие рискове. Това се потвърждава от нелицеприятните несъответствия в интерпретацията на дневния ред на неслучилото се заседание на Надзора и действителното му съдържание.

Ще започнем от промяната на „индикативните параметри на болниците“, визирана в текста. Не знам как редакцията би могла да знае за намеренията на касата, но според статията институцията мисли единствено за възможността да не плати на лечебните заведения за свършената от тях дейност. Всъщност, Надзорният съвет щеше да дискутира възможността да се заплати по-висока сума на лечебните заведения за м. юли 2016 г., тъй като определените индикативни параметри за месеца са по-ниски от извършената от лечебните заведения дейност, за която са формирани тези параметри.

Не ясно как изданието заключава, че „НЗОК свърши парите“, като в изпълнение на Решението на Надзорния съвет от 29 март 2016 г. (заместващо Националния рамков договор) към 10 септември т.г. ще бъде готов отчетът на институцията за изпълнението на бюджета. Отчетът ще бъде разгледан на редовно заседания на Надзора след тази дата и тогава обществото ще разполага с точна информация за финансовото състоянието на касата.

Същото това Решение регламентира и начинът, по който ще се заплаща на лечебните заведения за дейност след 1 април т.г. Да се говори за „намерения“ да заплати или да не заплати една институция на договорните си партньори за предоставени услуги на здравноосигурени пациенти е меко казано несериозно. Ако ползваме лексиката, употребена в статията, касата има намерения да спазва нормативната база, да регулира и правилно да изразходва и разпределя публичните средства, за да може повече пациенти да бъдат лекувани по-качествено.

По отношение на средствата, които институцията дължи на чуждестранни фондове, Надзорният съвет на касата прие план, по който заплаща за лечение на български граждани. Планът е изготвен въз основа на двустранни споразумения със заинтересованите фондове. И този план се спазва.

Относно формирането на „огромна листа на чакащите, която чудовищно нараства“ – според редакционната статия на вестника, бих искал да Ви информирам, че листа на чакащите съществува много преди днешна дата. Наредбата за достъпа (ДВ, 4/2004 - в сила от 01.01.2004) предвижда възможност за формиране на такава листа.

Журналистическият интерес вероятно е провокиран сега, когато НЗОК публикува на сайта си Националната листа за планов прием на пациенти, като изпълнява поетия обществен ангажимент за пълна прозрачност и избягване на всякакви нерегламентирани привилегии при лечението на здравноосигурените. Избор на всеки пациент е дали ще изчака да бъде лекуван точно в определена болница от точно определен екип – когато здравословното му състояние позволява да се отложи лечението, или ще предпочете друго лечебно заведение, в което може да постъпи веднага.


Тъй като Националната листа за планов прием на пациенти е достъпна на сайта на НЗОК – www.nhif.bg, линк „За пациента“, всеки би могъл да се информира, че там фигурират двама пациента, „отложени“ за хоспитализация за 9 и – съответно, 16 януари 2017 г., по клинични пътеки. Впрочем, листа на чакащите има във всяка европейска държава и не е нито нетрадиционна практика, нито прецедент.

Уважаеми г-н Блъсков,
През годините на съществуване на Националната здравноосигурителна каса Вашият вестник е бил сериозен коректив в дейността на институцията и надежден медиатор, който информира обществото за усилията ни да гарантираме адекватна медицинска помощ на здравноосигурените граждани. Вярвам, че и занапред ще продължим ползотворното си сътрудничество. Не противопоставянето, а обединението на медии, гражданско общество и институции ще доведе до постигане на европейски стандарти в българското здравеопазване. Уверявам Ви, че ние всеки ден работим за това.


                     Управител на Националната здравноосигурителна каса

                                                                д-р Глинка Комитов


                                                                                                                               


Коментари