Публикация

Улеснява се разкриването на аптеки в малките населени места

България е на едно от последните места в Европа по достъп до фармацевтични услуги


Страната ни е на челно място по брой аптеки на глава от населението в Европа, но на едно от последните по достъп до фармацевтична услуга.

Това призна министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по време на парламентарния контрол.

Вили Лилков от Реформаторския блок констатира, че два милиона души у нас са лишени от достъп до аптеки. Според него почти всички малки населени места са с затруднен достъп до лекарства.

Здравният министър обеща, че разкриването на аптеки ще се улесни, като се подготвят в тази насока законови промени. Предвижда се намаляване на изискванията за фармацевтите и помощник-фармацевтите, работещи в тях.

Търговци, които вече имат лиценз за аптеки в по-големи населени места, ще бъдат стимулирани да разширяват дейността си, откривайки обекти и в малките. Разкриването на втори и следващ адрес ще коства по-малки инвестиции и разходи, тъй като административната процедура ще е максимално улеснена и таксите минимални. Няма да се изисква вторият адрес да е с магистър-фармацевт и ще се допуска работното време да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 часа.

Също така се предвижда осигуряването на мобилни аптеки там, където е необходимо. Те ще бъдат в структурите на вече съществуващите аптеки в по-големите населени места.

Коментари