Публикация

Проверки за опасен медикамент за химиопрофилактика


Изпълнителната агенция по лекарствата е разпоредила на всички РИОКОЗ  да блокират неотговарящи на изискванията партиди от препарата „Бикну”.

Това съобщи д-р Цецка Данчева от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Плевен.

Медикаментът се използва за химиопрофилактика на мозъчни тумори.

Д-р Данчева уточни, че лекарствата са микробиологично замърсени, като опасните партиди са с номера 9d45853 и  9f44 186.

 

" }-->

Коментари