Публикация

МУ-Варна организира първа конференция за електронно обучение и управление на знанието

Конференцията се организира с подкрепата на дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна и Балистик сел – ексклузивен представител на Blackboard за България.


​По повод на 55 годишнината от създаването на МУ-Варна, центърът за електронно и дистанционно обучение организира първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: МОСТ МЕЖДУ СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Конференцията, която ще се проведе в университета в преиода 30 септември – 1 октомври има за задача да събере представители на средни и висши училища в България, които да обсъдят настоящите предизвикателства и да предложат решения за успешния преход от училищното към университетското образование със средствата на електронното обучение. Целта на конференцията е да се превърне в дискусионен форум за обмен на концепции, иновационни решения и практики в областта на електронното и дистанционно обучение. Предоставя се платформа за обсъждане на нови идеи за научни изследвания и методики на преподаване в областта на електронното обучение.

Участниците в конференцията ще обсъждат теми, свързани с теорията и практиката на електронното и дистанционното обучение, интерактивност и адаптивност на учебния процес посредством разнообразни технологични решения, педагогика на промяната, дигиталните технологии и интеркултурното обучение, внедряването на електронни платформи за обучение в училищни и университетски структури и качеството на електронното обучение. 

Конференцията ще се проведе в следните секции:

•  Форми на електронно и дистанционно обучение в средните и висшите училища;

•  Методически и педагогически аспекти на електронното обучение;

•   Технически възможности и решения при работа с електронни платформи;

•  Психологически и социални измерения на приложението на информационните технологии в учебния процес;

•   Кръгла маса за ученици и студенти по въпросите на електронното обучени.

 

 Заявки за регистрация и абстракти могат да бъдат подадени тук​ 

За допълнителни въпроси и информация: elearn@mail.mu-varna.bg

Конференцията се организира с подкрепата на дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна и Балистик сел – ексклузивен представител на Blackboard за България.
" }-->

Коментари