Публикация

МУ-Плевен ще е домакин на Европейската нощ на учените – 2016

Темата е : „Храната – история, символ и лекарство, с фокус върху бобовите култури и храни“


На 30 септември (петък) 2016г., Медицински университет – Плевен, ще бъде домакин и партньор на Европейската нощ на учените – 2016г.. Темата е „Храната – история, символ и лекарство, с фокус върху бобовите култури и храни“, по проект FRESH (Find Researchers Everywhere and Share). Други патрньори по проекта са: Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Съюз на учените в България – клон Плевен, Регионален исторически музей – Плевен. Европейската нощ на учените е мега събитие, финансирано от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, което всяка година се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. Таргетна група на инициативата са ученици /гимназисти/, студенти, учени, преподаватели и граждани.

Европейска нощ на учените – 2016г. Ще се проведе в 3 фази:

I ФАЗА (17:00 – 18:00) Регионален Исторически Музей, на тема: „История на земеделието в региона“;

I I ФАЗА (18:00 – 20:15) зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ МУ – Плевен, на тема: „Бобови култури и храни – една подценява и забравена, но полезна традиция“;

I I I ФАЗА (20:15 – 23:00) зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ МУ – Плевен, на тема „Символи на сакралната храна“.

Нощта на учените ще приключи с викторина за студенти и средношколци.

 

Коментари