Публикация

На 15-ти септември стартират 8 теми за дистанционно продължаващо обучение

Кредитните точки на участниците в курсове за дистанционно обучение


Кредитните точки на участниците в курсове за дистанционно обучение на теми "Разпознаване симптомите на насилие - I-ва част", "Конфликти в здравеопзаването", "Дигитални технологии в образната диагностика" са отразени в Професионалния регистър на БАПЗГ. Удостоверения с кредитни точки, могат да бъдат отпечатани от тук: http://info.nursing-bg.com
На 15-ти септември стартират 8 теми за дистанционно продължаващо обучение. Кои са темите, можете да видите тук: http://learning.nursing-bg.com/DL/Registration/Schedule.aspx

" }-->

Коментари