ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
08.09.16
Румяна  Милева
Румяна Милева
Експерт
ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 11-12 ноември 2016 година гр. Шумен

ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
" НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ УСЛОВИЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ"
11-12 ноември 2016 година гр. Шумен

Мнения