Публикация

ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 11-12 ноември 2016 година гр. Шумен


ХІІ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
" НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ УСЛОВИЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ"
11-12 ноември 2016 година гр. Шумен

Коментари