Публикация

Съдът ще разглежда колективен иск на онкоболни


Утре от 13:30 часа в Софийския градски съд ще се гледа дело на Центъра за защита на правата в здравеопазването срещу Министерството на здравеопазването.

Специфичното е, че това е първото открито заседание по колективен иск, с който се защитават чужди права и интереси. Той е от името на нелекувани онкоболни пациенти (над 500), които ще имат възможност да се включат по делото.

От ЦЗПЗ се надяват да бъде установено, че има нарушение от страна на министерството, колко и кои са засегнатите, както и какви са последиците от това.

Сдружението нееднократно е алармирало за липсващи медикаменти за  онкоболните и за последиците, които крие за държавата нелечението на тези пациенти: много по-големи разходи за терапия на рак в стадий на метастази и инвалидизиране на работещи хора.

Затова подават иска срещу МЗ, но не за „да се осъди”, а т.нар. „установителен иск”. На базата на решението впоследствие всеки засегнат може да си предяви индивидуален иск за обезщетение.

Делото бе заведено на 13 юли 2009 г.

„Разглеждането на такъв, привидно различен от всички други иск, е явно трудно за съдиите в СГС, защото последователно двама от тях си направиха отвод. Другият такъв иск, заведен още 2008 г. от името на болните от хепатит В, още не е разгледан. По него вече са постановени в три инстанции пет противоречащи си определения, а също и два самоотвода на съдии.

Стои въпросът дали българският съд е готов, въпреки даденото с ГПК право на гражданите, да разглежда колективни искове и дали може да бъде безпристрастен при вземането на такива важни решения, свързани с живота и здравето на голяма група хора.

Надяваме се, че дадената от закона възможност група от хора взаимно да защитават правата си чрез съда, този път ще бъде добре обмислена и анализирана от независимата съдебна власт”, посочва още Центърът за защита на правата в здравеопазването.

Коментари