Публикация

Лек ръст на доброволното здравно осигуряване


От 21 регистрирани участници на пазара на доброволно здравно осигуряване у нас, реално действащи са около 2/3 от тях. Като цяло пазарът бележи ръст за периода 2007-2009 г., но неговият обем все още е незначителен спрямо общите разходи за здравеопазване в страната

Това са констациите в секторен анализ, изготвен от Комисията за защита на конкуренцията за периода 2007 г. - първо полугодие на 2009 г.

В документа се посочва, че ограниченият финансов ресурс, с който разполагат дружествата, ги прави непривлекателни за изпълнителите на медицинска помощ.

Развитието на пазара се затруднява и от това, че хората предпочитат да си плащат лечението директно в болниците, когато им се наложи, вместо да се осигуряват в доброволни фондове и те да поемат организацията на лечението.

Според КЗК раздвижването на тази дейност ще стане чрез нормативни промени по отношение статута на здравноосигурителните дружества и превръщането им в равностойни конкуренти на НЗОК при предоставяне на услуги.

 Това ще премахне негативните фактори, влияещи върху състоянието на конкурентната среда на пазара, посочва в анализа си комисията.

От съществена полза както за участниците на пазара, така и за потребителите ще бъде точното определяне ангажиментите на задължителното осигуряване, на доброволното осигуряване и на услугите, предлагани от общозастрахователните дружества.

Антимонополният орган посочва, че е необходимо също така да се осъществи засилен контрол върху цените на стоките и услугите, отстъпките и бонусите, предлагани от здравноосигурителните дружества на клиентите, както и върху ценообразуването на изпълнителите на медицинска помощ.

 

Коментари