Публикация

Комисия в парламента прие промените за разделянето на основния и допълнителния здравен пакет

Разделянето на медицинските дейности ще стане част от закон, както поиска Конституционният съд


Здравната комисия в парламента прие на първо гласуване промени в Закона за здравното осигуряване на първото си заседание след лятната си ваканция. Промените засягат разделянето на основен и на допълнителен пакет на медицинските дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, предаде БТА.

 Повторното внасяне на законопроекта се наложи след решение на Конституционния съд в началото на март, според което разделянето на пакетите и критериите за формирането им трябва да се впишат в текст на закон, а не в текст на наредба.  След отмяната здравното министерство представи нови текстове за обществено обсъждане, които впоследствие бяха одобрени от Министерски съвет. 

        Самото разделяне на пакетите не е противоконституционно, коментира в парламента здравният министър Петър Москов и припомни, че в основния пакет ще попаднат тежки или рискови състояния, които се нуждаят от по-бързо извършване на медицински дейности, както и промотивни и профилактични дейности. 

В новите текстове пакетът медицински услуги се разделят според два основни критерия: време за осъществяване на лечението и осигуряване на здравна закрила на рискови групи, сред които деца, бременни и родилки, както и пациенти със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи. В  основния пакет попадат промоция, профилактика и ранно откриване на заболявания; диагностика и лечение на лица със спешни състояния, на остри или внезапно възникнали заболявания и състояния, на травми и отравяния. Освен това в него влизат диагностиката и лечението на деца, бременни и родилки, на онкологични, сърдечносъдови и инфекциозни болести, на заболявания и състояния при трансплантирани пациенти. 

В допълнителния пакет попадат хронични състояния, чието лечение може да бъде отложено във времето без опасност за живота или трайно увреждане на пациента.  Новите изменения трябва да влязат в сила от 1-ви април 2017 г.

Няма онкоболни, които да чакат за химиотерапия заради наложени лимити на разходите за лекарства, заяви Петър Москов пред Комисията по здравеопазване. По думите му всички чакащи, вписани в листата на Здравната каса, чакат по медицински причини. Данните били от нарочна проверка, извършена от районните здравни каси във всички болници в страната, в които има отделения по медицинска онкология.


       


Коментари