Публикация

Наши младежи участваха в проект за социален ЛАРП

Наши младежи участваха в проект за социален ЛАРП

Социалният ЛАРП като метод разглеждаха на международен проект в Полша, в който участваха и наши младежи и младежки работници.


На международен семинар по програма Еразмус+ с координатор Zamojskie Voluntary Service Association беше разгледан метода ЛАРП

 

 

 

 

 

 

Международният проект бе на тема:"Социалният ЛАРП като метод".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеята беше участниците в проекта, участници от няколко европейски страни, да научат повече за метода и за ролята му при работа с младежи от различни групи, включително уязвими групи.

Акцентът на проекта бе поставен върху техниката на работа с ЛАРП и споделяне на опита между участниците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според българските участници в проекта това е бил един изключително добре организиран проект, направен с много хъс и професионализъм. Нашите участници ще могат да пренесат метода в работата си, като още през следващите седмици ще видим работа с ЛАРП метода в София.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такива проекти са много ценни за хора, които работят с млади хора, защото помагат на младежките работници с нови идеи, с нещо интересно, подходящо за работа с уязвими групи.


 

Коментари