Публикация

Липсата на комплексна терапия е един от основните проблеми за хората с редки заболявания

Близо 200 участници (лекари, студенти по медицина, пациенти и представители на индустрията) присъстваха на Седмата Национална конференция по редки заболявания и лекарства сираци, която се проведе от 9 до 10 септември в гр. Пловдив.


Основни акценти на тазгодишната конференция бяха  „Редките болести във фокуса на европейските референтни мрежи“- доклад на проф. Румен Стефанов и новости в диагностиката и лечението на тези болести.

Специалистите изтъкнаха, че един от основните проблеми е забавянето при установяване на точна диагноза, като в много от случаите между 5 и 10 лекаря се налагат да прегледат един пациент, за да се стигне до правилна терапия. Процесът е дълъг и може да отнеме години.

Според Владимир Томов – председателят на Национален алианс на хора с редки болести проблемите в лечебния процес са свързани с комплексното обгрижване на всеки един засегнат. "Освен терапията, която е скъпа и доживотна болните имат нужда от рехабилитация и социална адаптация. Спрели сме по средата на пътя- рехабилитацията и терапията са също толкова важни, колкото самата лекарствена терапия", заяви още той.

Положителното е, че с всяка изминала година се наблюдава повишаване на информираността, както сред лекари, така и сред пациентите.

В конференцията активно участие взеха Асоциацията на студентите медици гр.Пловдив, които представиха свои научни разработки на постерна сесия.
Коментари