Публикация

Плевенският ТЕЛК работи при голяма натовареност


С 1/3 се е увеличила натовареността на плевенския ТЕЛК за миналата година в сравнение с 2008 г.

Заради намаления брой на ТЕЛК-съставите се е увеличило и времето за освидетелстване от 1,5 на 3 месеца.

Предстои да се приеме нова наредба, свързана с медицинската експертиза. Тя предвижда хората със заболявания, за които на този етап медицината не може да направи повече, да не се преосвидетелстват. 

 

 

Коментари