Публикация

ОФЕРТА за отстъпки при платени изследвания

Офертата е валидна за периода от 24.08.2016 до 15.10.2016


I. ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ  (ясла и детска градина)

1. Пълен пакет (вкл. тест на родител)
       -  ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
       -  Микробиологично изследване на фекална проба (DSC)
       -  Паразитологично изследване за чревни протозои и хелминти
       -  Сифилис (Васерман) –изследване на родител
                       цена: 20 лв.

2. Непълен пакет (без изследване на родител)
       -  ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
       -  Микробиологично изследване на фекална проба (DSC)
       -  Паразитологично изследване за чревни протозои и хелминти
                      цена: 15 лв.

3. Непълен пакет (без изследвания на кръв)
      -  Микробиологично изследване на фекална проба (DSC)
      -  Паразитологично изследване за чревни протозои и хелминти
                     цена: 10 лв.

4. Единични изследвания
      -  ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент – 6 лв.
      -  Микробиологично изследване на фекална проба (DSC) – 7 лв.
      -  Паразитологично изследване за чревни протозои и хелминти – 7 лв.
      -  Сифилис (Васерман) –изследване на родител – 6 лв.

*Ако се представят направления по здравна каса се заплаща само такса биологичен материал

II. ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ

1. Първоначално издаване на здравна книжка 
       -  Микробиологично изследване на фекална проба (DSC)
       -  Паразитологично изследване за чревни протозои и хелминти
       -  Проба МАНТУ – ПОСТАВЯНЕ И ОТЧИТАНЕ
                   цена: 18 лв.

2. Презаверка на здравна книжка
       -  Микробиологично изследване на фекална проба (DSC)
       -  Паразитологично изследване за чревни протозои и хелминти
                   цена: 10 лв.

 За периода на промоцията Такса биологичен материал НЕ СЕ ЗАПЛАЩА

От 24.08.2016 до 15.10.2016

Коментари