Публикация

Смолянските медици: Здравната карта да отчете регионалната специфика


Да се направи идентификация на демографските и социално-икономическите особености на област Смолян, да се оптимизира областната здравна карта с оглед спецификата на района, като се разреши минимален период, не по-рано от май 2010 г., за доокомплектоване с кадри и апаратура – за това настояват лекари и директори на здравни заведения от региона.

По тяхна инициатива се проведе работна среща на медици от региона. Поводът са острите проблеми, свързани с осигуряването на адекватен достъп до болнична помощ на населението в Смолянско. Те възникват заради прилагането на текстове от Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор за 2010 г.

Общинските болници в областта са на път да останат без договори със здравната каса, защото не могат да изпълнят изискването за 24-часово дежурство на лекари. Проблемът се задълбочава и от това, че според ново указание на НЗОК и БЛС, лечебните заведения ще трябва да разполагат с поне трима лекари за всяка клинична пътека, от които поне двама да са със съответната специалност.

„Споразумението между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса от 12 януари е в нарушение на текстове от Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор за 2010 г., което дава възможност на болничните заведения да търсят правата си по съдебен път.” – заявяват от местната съсловна организация.

Председателят на местната съсловна организация д-р Емилия Апостолова съобщи, че става въпрос за адекватен достъп, гарантиращ здравето и живота на пациентите. По думите й, е непрофесионално, неоправдано и несериозно да се говори за висококачествено и високотехнологично обслужване на всички пациенти в страната.

Д-р Апостолова е категорична, че първо трябва да се има предвид изключително ниското финансиране на системата на здравеопазване, с един от най-ниските проценти от БВП на страната ни в Европа. На второ място според нея е необходимо да се подчертае, че от медицинска гледна точка има заболявания, които не се нуждаят от високотехнологични методи на лечение.

И трето, че само 20% от качеството на здравеопазването зависи от самата система на здравеопазване. Останалите 80 % са фактори извън системата - жизнен стандарт, инфраструктура, достъп до съвременни информационни и транспортни средства.

На фона на всичко това празните лозунги да се повиши качеството на обслужване звучи доста несериозно и безсмислено, категорични са смолянските медици.

Становището на лекарската колегия в Смолян е адресирано до Министерството на здравеопазването, Комисията по здравеопазване и Българския лекарски съюз.

Коментари