Публикация

Обявяват награда от 3000 евро за общопрактикуващ лекар с най-добра практика

Всеки гражданин или здравен работник може да номирина лекар или група от лекари


Втора поредна награда за общопрактикуващ лекар с най-добра практика на стойност 3000 евро обявява европейският проект АСЕТ.

Проектът АСЕТ „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии“ цели да награди индивидуални или групови практики на общопрактикуващи лекари, които са изпълнили дейности, свързани с науката в обществото, за да подобрят качеството на комуникацията при епидемии и пандемии с техните пациенти и местни  общности:

Проектът АСЕТ ще награди общопрактикуващи лекари в индивидуални или групови практики, които са изпълнили дейности или интервенции с цел да:

  • Подобрят реакцията на местните общности или групи от хора, за предотвратяване на епидемични взривове от инфекциозни болести като грип, морбили, коклюш;
  • Популяризират  имунизациите сред деца и/или възрастни за подобряване профилактиката на болести като грип, морбили, коклюш;
  • Предотвратят епидемичен взрив от инфекциозна болест сред бежански групи;
  • Подобрят първичната здравна помощ с цел по-добра реакция при възникване на епидемичен взрив от инфекциозна болест.

Проектът АСЕТ се фокусира върху инициативи (завършени или продължаващи), които са осъществени през 2015-2016 г. в държавите-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и Израел и Швейцария.

Описание на наградата

Четири европейски професионалиста в първичната здравна помощ (общопрактикуващи лекари в индивидуални или групови практики) ще бъдат наградени с по 3 000 €. Наградата може да бъде използвана за образователни активности, като:

  • Посещение на европейски конференции, свързани с общественото здравеопазване (като  ESCAIDE, EUPHA и др.). Наградата покрива регистрацията, пътните и квартирните разходи;
  • Посещение на Лятното училище (2017 г.) по проекта АСЕТ в Рим. Наградата ще покрие пътните и квартирните разходи;
  • Престой за 5-10 дни в някоя от партниращите организации по проекта АСЕТ (за повече информация http://www.asset-scienceinsociety.eu/);
  •  Други образователни активности, които са свързани с превенция и наука в обществото, изискващи подходящо описание, обосноваване и одобрение от Комитета за наградата към проекта АСЕТ.

Наградата не може да бъде използвана:

  • За закупуване на медицинско и електронно оборудване;
  • За покриване на разходи без предоставянето на отчетна документация като фактури за регистрация, настаняване и пътни.

Процес на кандидатстване

Всеки общопрактикуващ лекар в индивидуална или групова практика може да кандидатства за наградата на проекта АСЕТ като попълни онлайн формата за кандидатстване  до 30 ноември 2016 г.

За да е валидно кандидатстването, трябва да бъде попълнена формата за кандидатстване (включваща цялата изисквана информация) за всяка дейност.

Процес на номиниране

Всеки индивидуален здравен работник и/или гражданин може да номинира общопрактикуващ лекар или група от общопрактикуващи лекари, работещи в държавите-членки на Европейския съюз като попълни формата за номинация.

Номинациите трябва да съдържат детайли за контакт с номинирания, за да може консорциумът на проекта АСЕТ да се свърже директно с кандидата.

Краен срок за номинации: 31 октомври 2016 г.

За повече информация: http://www.asset-scienceinsociety.eu/events/asset-second-edition-best-practice-award-general-practitioners

Коментари