Публикация

Онлайн заетост за майки и хора със здравословни проблеми


Новият сайт www.onlinejobs-bg.com предлага възможност на жените в майчинство, на хора с двигателни или други здравословни проблеми, на специалисти, които търсят втора работа, или на хора със свободни професии да поддържат своята професионална квалификация и социален тонус, като работят чрез личния си компютър и Интернет от дома си.

Целта на проекта, разработен с подкрепата на сп. „9 месеца”, е да се създаде място за нов тип връзка между работодатели и кандидати, които могат и искат да работят дистанционно.

От началото на ноември досега на сайта са се регистрирали 1096 души, от които търсещите работа са 1056, с изключително богат опит в най-различни области: правни и юридически услуги, счетоводство, маркетинг и реклама, администрация, банково дело, застраховане, софтуер, консултантски услуги, медии и др.

 

Коментари