Публикация

България застарява бързо


Организацията на обединените нации предупреждава за необратими демографски промени, свързани със застаряването на световното население. Според нов доклад на организацията до 2050 г. броят на прехвърлилите 60 години ще достигне 2 милиарда души, a България е сред най-застаряващите нации.

Само за десет години броят на хората в света над 60-годишна възраст се е увеличил със 100 милиона, достигайки 700 милиона души.

Застаряването като цяло засяга всички части на света, но е по-мащабно в развитите държави.

България е на пето място по застаряване с над 24 процента от населението над 60 години. Преди нея са Япония, Италия, Германия и Швеция.

По средна възраст на населението си страната ни отново е сред най-застарелите държави и е седма в света /със средна възраст 41,5 години/.

В предишното демографско проучване на ООН от 2007 г. България беше седма по застаряване и девета в света по средна възраст на населението си.

Средната възраст на световното население към момента е 28 години. Най-младата държава е Нигер, със средна възраст на населението 15 години, най-старата е Япония – със средна възраст 44 години. През следващите четири десетилетия средната възраст на световното население ще се вдигне на 38 години.

Тъй като жените живеят по-дълго от мъжете, те съставляват и по-голямата част от застарялото население. В момента жените над 60 години са с 66 милиона повече от възрастните мъже, а в групата на над 80-годишните жените са двойно повече от мъжете.

При хората над 100 години броят на жените е 5 пъти по-висок от този на мъжете.

Коментари