Публикация

Разкриваме длъжност за лекар - специализант по Клинична лаборатория

Обучението се провежда в съвременни условия


Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 / 22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването,
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,
МБАЛ Мед лайн клиник АД, гр. Пловдив разкрива следните длъжности:

1. "Лекар,
специализант по Клинична лаборатория
"
- 1 длъжност 


Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

  • Заявление
  • Диплома за завършено висше медицинско образование
  • Автобиография - (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 10.10.2016 година, включително, в Администрация, втори етаж.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.0878 656 684

Коментари