Публикация

Д-р Ст.Кацаров: Изискването към болниците е незаконно


Изискването за двама специалисти по клинична пътека е незаконно.
Директорите на РЗОК не са длъжни да спазват указанията на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, поради тяхната нищожност, категоричен е д-р Стойчо Кацаров* от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Той отбелязва, че „така наречената стратегия за преструктуриране на болничната помощ в България в крайна сметка се оказва едно ново изискване на НЗОК към болниците, според което те трябва да имат трудови договори за пълен работен ден с по двама специалисти по всяка клинична пътека, за която искат да сключат договор.

Самото изискване е „въведено” незаконно на 12 януари тази година с писмо на изпълняващия длъжността директор на НЗОК Александър Огнянов до Районните здравноосигурителни каси. Писмото е преподписано от председателя на лекарския съюз д-р Цветан Райчинов. По същество представлява вътрешноведомствен акт и не поражда права и задължения. В писмото не са посочени правни основания за неговото издаване.

В последствие на основата на това писмо е издаден Протокол за съвместни указания между БЛС и НЗОК, относно тълкуването и прилагането на НРД 2010. В протокола също не са посочени правните основания за неговото издаване”, пояснява д-р Кацаров.
 
Той посочва, че чл. 3 на Националния рамков договор за 2010 г. дава право на директора на касата и председателя на лекарския съюз да издават съвместни указания до изпълнителите на медицинска помощ по прилагането и тълкуването на НРД.

„Никой текст на НРД 2010 обаче не дава право на двамата да дават указания на РЗОК какви условия за сключване на договори да поставят към изпълнителите на медицинска помощ”, смята д-р Стойчо Кацаров.


_____________________
*Пълният текст на позицията на д-р Кацаров може да бъде видян на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването.

Коментари