Публикация

Акушерките искат тяхната професия да стане автономна

По време на конференция под наслов „Българската акушерка е европейска акушерка“ беше обявено, че утвърждаването на акушерския модел на грижа е сред основните фактори за намаляване на майчината и детска смъртност в България.


В момента акушерката е лишена от самостоятелна правоспособност да упражнява професията си, а ролята й е сведена до асистент на лекаря - основно в оформянето на документацията, а не в преките грижи за жените. Това беше обявено по време на форум, посветен на тази професия, провел се от 22 до 25 септември в София. Конференцията под наслов „Българската акушерка е европейска акушерка“ имаше за цел да повдигне важни за българското здравеопазване въпроси, като грижата за бременната и раждаща жена и нейното бебе, а също така да постави въпроса за обособяването на акушерската професия като автономна в България.

Основното послание на форума беше, че акушерката има важна задача в здравното консултиране и обучение - не само за жената, но и в рамките на семейството и общността. Правилните пренатални грижи създават най-добри условия за физиологично раждане. Акушерките разглеждат бременността като нормално състояние на жената и като важен етап от живота й. Те не гледат на бременността като патология и не търсят аномалиите, но са добре обучени да ги различават и да адресират различни проблеми, ако такива възникнат.

Поставянето на жената в центъра на грижите и утвърждаването на акушерския модел на грижа са и сред основните фактори за намаляване на майчината и детска смъртност в България. Смъртността на децата на възраст до 1 година в България продължава да бъде два пъти по-висока в сравнение със средните показатели на ЕС. През 2013 г. тя e 7.3 на 1 000 живородени деца, като почти се постига поставената цел от 7 на 1 000 живородени. През 2014 г. обаче се наблюдава леко увеличаване на нивото на смъртността при децата до 1 година до 7.6 на 1 000 живородени деца.

Сред другите важни теми на форума бяха и патронажна акушерска грижа за майката преди и след раждането. Това включва домашни посещения от страна на акушерката, разговори с бъдещата майка и нейния партньор и основни насоки не само за периода на бременността, но и за бебето след раждането. Патронажната акушерска грижа в момента съществува единствено като пилотни проекти на различни неправителствени организации, но, въпреки положителните резултати, не е налична като утвърден модел, разходите за който да се поемат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Коментари