Модерна апаратура за лъчелечение пази здравите органи (ВИДЕО)
УСБАЛ по Онкология ЕАД
УСБАЛ по Онкология ЕАД
Лечебно заведение
Модерна апаратура за лъчелечение пази здравите органи (ВИДЕО)

Модерна апаратура за лъчелечение пази здравите органи (ВИДЕО)

В екипите в Клиниката по лъчелечение в СБАЛ по Онкология са включени и по-млади специалисти, обучавани в дългосрочни специализации в големи американски и европейски центрове по лъчелечение и курсове на Европейската асоциация по лъчелечение и клинична онкология

Най-голямата Клиника по лъчелечение в страната е основана през 1956 година. В нея са работили някои от водещите български лъчетерапевти, като проф.  Сахатчиев, проф. Мушмов, проф. Пандова.

В структурата на Клиниката по влизат: Радиологично отделение, Отделение по перкутанно лъчелечение, Отделение по брахитерапия, Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита без легла, в които се лекуват 2500 болни годишно.

В звеното работят около 65 души персонал. Медицинският състав от лекари и медицински физици извършва висококвалифицирана диагностична и лечебна дейност, измервания и изчисления и голяма част от тях са водещи за съответните направления в онкологията, лъчелечението и медицинската физика у нас.

Има осигурена приемственост чрез изграждане на екипи, в които са включени и по-млади специалисти, обучавани в дългосрочни специализации в големи американски и европейски центрове по лъчелечение и курсове на Европейската асоциация по лъчелечение и клинична онкология.

Звеното разполага с модерна апаратура от най-ново поколение:

  • Апарат за компютърна томография, на който се започва лечебното планиране;
  • Магнитен резонанс, на който се диагностицират около 20% от болните;
  • Планиращата система - сърцето на всяка лъчетерапевтична клиника;
  • Три нови линейни ускорителя и един, който работи от 2001 година;
  • Апарат за томотерапия.

Мнения