Публикация

Подготовка на пациента за лъчелечение (ВИДЕО)

Един от най-важните елементи на лъчетерапията е неговото планиране. На първия етап е необходимо да се прецени дали пациентът е подходящ за процедурата. Това е съобразено с резултатите от образните изследвания, с хистологията, с вида и локализацията на тумора.


Един от най-важните елементи на лъчетерапията е  неговото планиране. На първия етап е необходимо да се прецени дали пациентът е подходящ за процедурата. Това е съобразено с резултатите от образните изследвания, с хистологията, с вида и локализацията на тумора.

Впоследствие се преминава към анатомотопографско планиране, дозиметрично планиране, облъчване и проследването на болния. В зависимост от областта, която ще бъде облъчена, се изготвят и индивдуални имобилизации на пациентите. След като пациентът бъде обездвижен,  прави се скенер, а образите се прехвърлят в планиращата система.

На всеки срез лекарят очертава критичните органи и обема, който трябва да бъде облъчен. Целта е туморът да се облъчи с максимално висока доза, като се запазят здравите органи и структури. Следващията етап е дозиметрично планиране. В кабинета за дозиметрично планиране работят медицински физици, чиято задача е да изготвят най-добрия индивидуален план за пациентите. 

Коментари