Подготовка на пациента за лъчелечение (ВИДЕО)
УСБАЛ по Онкология ЕАД
УСБАЛ по Онкология ЕАД
Лечебно заведение
Подготовка на пациента за лъчелечение (ВИДЕО)

Подготовка на пациента за лъчелечение (ВИДЕО)

Един от най-важните елементи на лъчетерапията е неговото планиране. На първия етап е необходимо да се прецени дали пациентът е подходящ за процедурата. Това е съобразено с резултатите от образните изследвания, с хистологията, с вида и локализацията на тумора.

Един от най-важните елементи на лъчетерапията е  неговото планиране. На първия етап е необходимо да се прецени дали пациентът е подходящ за процедурата. Това е съобразено с резултатите от образните изследвания, с хистологията, с вида и локализацията на тумора.

Впоследствие се преминава към анатомотопографско планиране, дозиметрично планиране, облъчване и проследването на болния. В зависимост от областта, която ще бъде облъчена, се изготвят и индивдуални имобилизации на пациентите. След като пациентът бъде обездвижен,  прави се скенер, а образите се прехвърлят в планиращата система.

На всеки срез лекарят очертава критичните органи и обема, който трябва да бъде облъчен. Целта е туморът да се облъчи с максимално висока доза, като се запазят здравите органи и структури. Следващията етап е дозиметрично планиране. В кабинета за дозиметрично планиране работят медицински физици, чиято задача е да изготвят най-добрия индивидуален план за пациентите. 

Мнения