Публикация

Излезе бр. 3/2016 г. на бюлетина „Нежелани лекарствени реакции“

Отправени са препоръки към медицинските специалисти


Излезе бр. 3/2016 г. на бюлетина „Нежелани лекарствени реакции“.

В него можете да намерите:

- Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) потвърждава препоръките за намаляване на риска от кетоацидоза при употреба на sglt2 инхибитори;

- Метформин-асоциирана лактатна ацидоза (mala) – напомняне;

- Метформин и персонализирана медицина - още един аргумент за повишено внимание;

- Промяна в информацията на лекарствени продукти, съдържащи бромхексин или неговия метаболит амброксол, във връзка с увеличен брой наблюдавани случаи на свръхчувствителност и кожни реакции;

- Препоръки за медицинските специалисти.


Вижте бюлетина в прикачения файл.


Прикачени файлове

Бюлетин бр. 3 2016 г.pdf

Коментари