Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)
д-р Катерина Ангелова
д-р Катерина Ангелова
Лекар
Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)

Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)

Презентацията е представена по време на 7 Национална конференция по редки болести и лекарства сираци, която се проведе през септември 2016г. в Пловдив.

Представен е клиничен случай на 29 годишна жена, която развива малигнена хипертермия по време на планова оперативна интервенция. Благодарение на  наличието на Дантролен пациентката беше успешно изведена от критичното състояние и изписана в пълно здраве и без последици.


Прикачени файлове

Презентация- Редки Заболявания.pptx

Мнения