Публикация

Милка Василева: Необходимо е да има диференцирано заплащане за специалистите, които са минали продължаващото обучение

Интервю с председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева за продължаващото медицинско обучение и заплащането на медиците. С Милка Василева разговаря Бойко Бонев от CredoWeb.


Какво представлява продължаващото медицинско обучение при професионалистите по здравни грижи?
Здравни грижи означава всичко свързано със здравето. Поради тази причина професионалистите по здравни грижи трябва да бъдат много добре подготвени, за да могат да бъдат надеждни партньори на хората по време на тяхното лечение или когато имат нужди от здравни съвети.
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, като съсловна организация и регулатор на професиите, е задължена по закона да организира, координира, проследява и регистрира продължаващото обучение на своите членове. То започна от 2011 г. с решение на Националния съвет на БАПЗГ. Това е изключително важна задача, защото ние сме хората, които знаят от какво имат нужда нашите колеги в практиката и можем да им предложим правилните теми. Набляга се изключително много на иновативните практики, защото медицината е професия, която се развива изключително бързо. Продължаващото медицинско обучение отговаря на всички стандарти на Европейска директива 2005/2013. Стараем се да използваме добия опит на всички наши сродни организации, тъй като БАПЗГ е член на Световния съвет на сестрите, Европейската федерация на сестринските асоциации, на европейския форум на националните сестрински асоциации и СЗО.

Задължително или пожелателно е продължаващото медицинско обучение на професионалистите по здравни грижи?

Все още продължаващото обучение е въпрос на лична мотивация въпреки, че в директивата това е задължителен елемент и държавите членки на ЕС са поели ангажимент да предоставят възможно най-добри условия за провеждането му. Ние многократно сме коментирали този проблем с Министерството на здравеопазването и с Комисията по здравеопазване към Народното събрание, защото е необходимо да бъдат направени някои законови промени, така че продължаващото обучение всъщност да бъде регламентирано задължително. Така ще сме сигурни, че всички професионалисти по здравни грижи в процеса на своя професионален живот ще поддържат своята квалификация и ще оказват качествени грижи.

Очаква ли се някаква промяна в законодателството по този повод?

Очакваме да настъпи промяна в Закона за здравето. В тази връзка ние настояваме хората, които са провели своето продължаващо обучение и са получили своя сертификат да имат по-добро възнаграждение. Когато човек прави усилия да поддържа своята квалификация и да се усъвършенства, това трябва да бъде оценено както от обществото, така и от работодателите. Това означава, че трябва да има разлика в заплащането. Многократно сме провеждали разговори и сме настоявали и пред МЗ, и пред синдикатите за това. Професионалистите по здравни грижи, които имат по-висока квалификация трябва да получават по-високо заплащане, а това към този момент не е регламентирано. По-модерните работодатели са осъзнали, че има смисъл от този процес и те мотивират своите служители да провеждат продължаващо обучение и са направили диференцирано заплащане в собствените си лечебни заведения, без да се съобразяват с колективен труден договор или някакви нормативни документи.

Очаква ли се някакво повишаване на заплащането на професионалистите по здравни грижи, което да е заложено в следващия колективен трудов договор?

В последния колективен трудов договор, който в момента се разглежда от тристранната комисия, тези наши искания за диференцирано заплащане са включени и те са приети от МЗ и синдикатите. Работодателите имат възраждания върху различните прагове, изразени в цифри, по отношение на заплащането. Те смятат, че няма осигурени средства и няма да могат да покрият прага. Никой обаче не е възразил срещу нашето искане възнаграждението да бъде диференцирано.

За какво повишаване на праговете става въпрос?

В нашата стратегия за спасяване на сестринството сме казали, че ние настояване началната заплата да е равна на три минимални за страната. Към този момент стартовите възнаграждения започват от 460 лв. Предложението ни е да започват от 720 лв., което не смятаме, че е достатъчно, но все пак заради бюджетните затруднения мислим, че това е една правилна стъпка в правилната посока.

Колко от Вашите колеги са провели такова професионално обучение?

Според справка от 1 януари 2011 г. до края на 2015 г. общо 40 866 колеги са провели професионално обучение. Това означава, че практически 100% са преминали продължаващо обучение. За този период са предложени 1511 теми в различните професии и различните направления на професиите. Темите се водят от доказани преподаватели, членове на съсловната организация.

Имате ли организирано обучение пи електронен път?

Дистанционното обучение стартира от юни месец тази година и в момента предлагаме 8 теми. Опитваме се да улесним хората, защото те са доста заети в ежедневието. Всички професионалисти по здравни грижи работят поне на две места и практически не им остава време за обучение. Дистанционното обучение дава шанс от домашния компютър да отделят един част от времето си, за да придобият нови познания или да си припомнят нещо. В нашия сайт има линк към продължаващото обучение и неговите дистанционни форми. Имаме подготвени наръчници за улеснение на потребителите и лице, което контактува по телефона с тях.

Доколко продължаващото медицинско обучение в свързано със специализациите?

Правим всичко възможно да осъществим контакти и да окажем натиск най-вече на МЗ във връзка с желанието ни да има по-добри възможности за специализация, което също е част от следдипломното обучение на професионалистите по здравни грижи. В тази връзка беше направена известна промяна в Наредба 1, където бяха добавени нови специалности. Самата Наредба обаче е доста тромава и специално за професионалистите по здравни грижи не предлага достатъчно добри условия – те трябва да напуснат работното си място, за да могат да бъдат назначени като специализанти. Много често това е изключително трудно за самите лечебни заведения, които извършват специализацията, като разбира се тук става въпрос за недостатъчно финансови ресурси. 

" }-->

Коментари