Публикация

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ПОЛУЧИ ГРАМОТА ОТ ВАРНЕНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДЪЛГОГОДИШНОТО И УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ДВЕТЕ ИНСТИТУЦИИ

Има все по-голям интерес към курсовете за дистанционно обучение на БАПЗГ, стана ясно на конференция с международно участие "Здравни грижи – принос за качеството на живот".


Проф. Тодорка Костадинова, зам.–ректор на Медицински университет – Варна, връчи на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева грамота за дългогодишното и успешно партньорство между двете институции. Това стана по време на конференция с международно участие "Здравни грижи принос за качеството на живот", организирана от Катедрата по здравни грижи в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Форумът се провежда в морската столица на 29 и 30 септември т. г.


Милка Василева връчи поздравителен адрес във връзка с 55-годишнината на МУ – Варна, 15-годишния юбилей на Факултета по обществено здравеопазване и 10-годишния юбилей на Катедрата по здравни грижи, които се отбелязват тази година. Бе подписан договор за съвместна работа между БАПЗГ и МУ–Варна по отношение на продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи.

„Основната мисия на БАПЗГ е да осигури възможност за обучение през целия живот на своите членове, които да осъвременяват и усъвършенстват професионалните си знания и умения”, изтъкна в доклада си Милка Василева. Тя отбеляза, че за 5-годишен период (1 януари 2011 – 31 декември  2015 г.) през различни форми на продължаващо обучение, организирани от БАПЗГ, са преминали 40 866 членове на асоциацията.

„Има все по-голям интерес към дистанционната форма на обучение, по която в момента предлагаме 8 курса: „Разпознаване симптомите на насилие” I-ва и II-ра част, „Наставничество в сестринството”,  „Конфликти в здравеопазването”, „Дигитални технологии в образната диагностика”, „Промоция на здраве. Здравно образование”, „Управление на човешките ресурси и здравни грижи” и „Оценка на качеството на здравните услуги”. Всеки курс носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ. Подробна информация за курсовете може да се прочете на сайта на асоциацията”, изтъкна още Милка Василева.

 Темите на курсовете за дистанционно обучение на БАПЗГ можете да видите ТУК

 

Коментари