Публикация

Доклад за биоподобните лекарства подчертава важността им

Нов доклад показва, че крайъгълният камък на един устойчив пазар на биоподобните лекарства е съответствието в разбирането на потребителите и производителите относно ползите от тях


Биоподобните лекарства предоставят огромна възможност за правителствата в цяла Европа за увеличаване на достъпа на пациентите до лечение с модерни биологични терапии, като същевременно подкрепят устойчивостта на здравните бюджети. Но тези ползи ще продължат да съществуват само, ако пазарът на биоподобните лекарства се развива по устойчив начин. Нов доклад показва, че крайъгълният камък на един устойчив пазар на биоподобните лекарства е съответствието в разбирането на потребителите и производителите относно тези ползи, както в дългосрочен, така и в краткосрочен план.

Проучването, предприето от „Саймън Кучър енд партнърс“ („Simon Kucher & Partners“) от името на Групата за биоподобни лекарства (Biosimilar Medicines Group), група на асоциацията „Лекарства за Европа“, изследва задълбочено политиките за ценообразуването и достъпа до пазара на биоподобните лекарства в 7 европейски страни (Германия, Испания, Франция, Италия, Норвегия, Полша и Великобритания) и тяхното влияние върху параметри, като използване и цена на биоподобните лекарства. Чрез подробен анализ на днешната картина на биоподобните лекарства в съчетание с интервюта с потребители, политици и представители на бранша, „Саймън Кучър енд партнърс“ успяха да разработят принципи за развитието на устойчив пазар на биоподобни лекарства, взимайки под внимание както гледната точка на потребителите, така и на производителите.

Майкъл Дилгър, партньор в „Саймън Кучър енд партнърс“, обясни, че „предизвикателството за устойчив пазар на биоподобни лекарства е да се уеднаквят гледните точки на потребителите и производителите. Този доклад се опитва да разработи принципи за устойчив пазар на биоподобни лекарства, които са приемливи за двете групи заинтересовани страни“.

Проучването изтъква 13 принципа, сред които: значението на здравословната конкуренция, търговска привлекателност и балансирано съотношение между ерозията на цените и използването на биоподобни лекарства в медицинската практика. Карол Линч, председател на Групата за биоподобни лекарства и генерален мениджър на биофармацевтичните продукти в „Сандоз“ (Sandoz) подчерта, че „устойчивият пазар на биоподобни лекарства е пазар, който предоставя непрекъснати ползи за всички заинтересовани страни: увеличен достъп на пациентите до лечение, повече възможности за терапевтично лечение, устойчиви здравни бюджети за потребителите и бизнес възможности за производителите. Извън отношенията между потребителите и бранша, за разработването наустойчив пазар на биоподобни лекарства е необходимо съдействието на повече заинтересовани страни и по-конкретно споделянето на печалбата доказа, че това е успешен двигател за увеличеното използване на биоподобни лекарства в медицинската практика в цяла Европа, тъй като предоставя ползи на всички заинтересовани страни“.

Подробна информация за доклада може да намерите на сайта на "Medicines for Europe"

Групата за биоподобни лекарства е браншова група на „Лекарства за Европа“ и представлява водещите компании, разработващи, произвеждащи и предлагащи на пазара биоподобни лекарства в Европа. Техните членове създават конкуренция на пазара на биологичните лекарства, като по този начин увеличават достъпа до високоиновативни медицински терапии на пациентите в Европа и по света и подкрепят устойчивостта на европейските здравни системи.

„Лекарства за Европа“ (бившата Eвропейска асоцицация за генерични и биоподобни лекарства - ЕГА), представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти,  на основата на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство. Дружествата, представлявани от „Лекарства за Европа“, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа, в над 350 структури за производство, развойна и научноизследователска дейност, като инвестират до 17 % от оборота си в медицински иновации.

Компаниите членки на „Лекарства за Европа“ увеличават достъпа до висококачествени лекарства, както и участват в подобряването на резултатите в областта на здравеопазването.  Те играят ключова роля в създаването на устойчиви европейски системи на здравеопазване, като не спират да предоставят ефективни генерични лекарства, на достъпна цена. Също така въвеждат иновации, с цел създаване на нови биоподобни лекарства и пускат на пазара лекарства с добавена стойност, които водят до по-добри здравни резултати, по-голяма ефективност и ефикасност и/или подобрена безопасност за пациентите в болничната обстановка.


Коментари