Публикация

Обществена дискусия „Гражданска консултация“ за пръв път в България

Част от международния проект „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии”


Kа 1 октомври 2016 г., от 10 до 16 ч. в залата на „Бест Уестърн плюс Сити хотел” в София, ул. Стара планина № 6 ще се проведе обществена дискусия „Гражданска консултация“. Инициативата е част от международния проект „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии” АСЕТ (Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics – ASSET).  Един от основните партньори в проекта е Националният център по заразни и паразитни болести, който е и отговорен за провеждането на обществената дискусия в България.

Научните изследвания и иновациите предоставят нови възможности за справяне със здравните и социалните проблеми, възникващи при епидемии и тези възможности могат да бъдат използвани най-добре само ако бъдат мобилизирани всички участници в социалните процеси и ако здравната система се „отвори“ към гражданското общество. Преодолявайки традиционния подход „отгоре-надолу“, трябва да се създаде механизъм на участието на обществото „отдолу-нагоре“, насочен към възстановяването на доверието между учените, изследователите, политиците и обществото, чрез включването и участието на различните заинтересовани страни. Такъв механизъм са именно гражданските консултации.

Източник: jivotatdnes.bg


" }-->

Коментари