Публикация

НСОПЛБ: Проблем при регламентирането на профилактиката


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари сигнализира за поредния проблем, който поставя медици и пациенти в затруднено положение.

Става въпрос за Наредба №39 на Министерството на здравеопазването от 16.01.2009 г., която се отнася за сроковете и обемите на профилактичните прегледи в различните възрастови групи от населението.

В наредбата е визирано, че профилактичните прегледи на децата до 1 година се извършват всеки месец, без да е фиксиран точният брой дни от преглед до преглед.

„Предполагаме, че това е направено умишлено, защото формализирането и вкарването на фиксиран брой дни, води до затруднение на работата на наблюдаващите детето общопрактикуващи лекари или педиатри, и до невъзможност да се реализират 11-12 прегледа за една година. Обяснението, че тълкуванието на казуса е в компетенциите на софтуерната програма, обслужваща НЗОК, която брои прегледите минимум през 30 дни, е несъстоятелно и противоречи на основните принципи на работа в доболничната помощ, а именно: улеснен достъп на населението, максимален комфорт и постигане на все по-пълно обхващане в профилактичните програми.

Имайки предвид, че в месеца имаме минимум 8 почивни дни, плюс националните празници, механичното преброяване на дните и вкарване в такъв тип унификация е невъзможно и води до отпадане на един-два и повече прегледа в текущата година. Същото важи с пълна сила и по отношение на по-горните възрастови групи от 1-2 години, където броят на прегледите е 4 през три месеца”, отбелязва хасковското сдружение на общопрактикуващите лекари.

То е категорично, че формализирането на процеса ще доведе единствено до неизпълнение на профилактичните програми, пропуски в имунизационния календар и затруднен достъп до профилактични прегледи. А това, според сдружението, противоречи на последните поправки в Закона за здравното осигуряване.
           
„При положение, че се въвеждат наказателни текстове за неявяване на профилактични прегледи и имунизации, е абсурдно да се създават условия, водещи до обструкция на процеса.
Надяваме се на бърза реакция от страна на компетентните органи, за да можем всички заедно -  ОПЛ, педиатри, гинеколози от  доболнична помощ и здравната каса - да бъдем максимално полезни и заедно да се опитаме да подобрим практиките и да спазим духа на закона”, посочва още сдружението.

Ето защо Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е изпратило писмо до директора на НЗОК, в което отбелязва: „Според нас, хората се лекуват и профилактират от лекари. Софтуерните програми би трябвало да улесняват дейността на ОПЛ, а не да пречат. В случая зададените в софтуера на НЗОК/РЗОК параметри водят само до спестяване на средства и лишават пациентите от медицинска услуга, ощетяват и пречат на лекарите да вършат работата си."

 

Коментари