Публикация

Истинският лекар лекува и душата


Психологът Христо Монов за връзката между лекар и пациент:

Г-н Монов, как се е променяло през годините отношението пациент - лекар? Всички знаем, че едно време докторът е бил сред най-уважаваните хора в общността.
Лекарят е бил не само най-уважаваният, но и най-довереният човек наред със свещеника и учителя. В миналото хората са имали някаква преди всичко духовна връзка с него, защото истинският лекар е човек, който лекува и душата.

Изобщо проблемът за отношението между лекуван и лекуващ е част от един от най-ярките дебати на модерността – дебата за съотношението между личните права. Да - най-важното право на пациента, а и изобщо едно от най-важните лични права на човека, е правото да бъде информиран, включително и по проблемите на своето здраве.

Но тук веднага опираме и до нещо друго - разбирането, че над правото за информираност стои най-висшият интерес на пациента.

Според мен лекарите винаги трябва да преценяват доколко конкретният пациент е в състояние да понесе информацията за това какво е реално здравето му и какви перспективи стоят пред него.

Има хора, които са достатъчно личностно зрели и които точната, ясна информация за здравословното им състояние само ще мобилизира и ще ги превърне в много добри сътрудници на лекаря по пътя на преодоляването на болестта.

Съществуват още и пациенти, които ще рухнат, ако научат какво е тяхното реално състояние. Именно затова в нашите професии от изключителна важност е личната отговорност.

Какви реални очаквания трябва да има един пациент към своя лекар?
На първо място пациентът трябва да има доверие на своя лекар. То обаче трябва да се гради взаимно и от двете страни. Тук е много важна и ролята на медиите, защото до голяма степен те са силно свързани с образа на лекаря, който се създава в общественото пространство.

Ако има например Х на брой случаи на агресия и недоволство от лекари, то има стократно повече случаи на благодарност към лекари. Всеки от нас всъщност, ако се позовем на собствения си опит, може да се увери в истинността на този факт.

Имат ли глобализацията и новите медии потенциала да разрушат традиционната връзка лекар - пациент? В 21 век много хора са заменили своето джипи с Google.
Новите медии и особено глобалната мрежа с всички възможности, които дава, е по-скоро средство, отколкото цел. Да, от интернет можеш да разбереш къде има добри лечебни заведения, кои са водещите специалисти у нас и в чужбина, но да си напишеш симптомите и да разчиташ на достоверността на появилата се на екрана диагноза, е доста инфантилно. 

Това, че си по-информиран, не те прави по-компетентен в някои области. Напротив, понякога тази информация може да направи така, че именно защото си некомпетентен, да навреди на твоя интерес. Ти да изпаднеш в отчаяние, да решиш, че твоето заболяване е фатално, а да се окаже, че не е така.

Коментари