Публикация

Възможности на томотерапията (ВИДЕО)

Прилага се основно при тумори на глава и шия, както и при хематологични заболявания


Клиниката по лъчелечение в СБАЛО разболага с уникален за страната апарат за томотерапия. Той съчетава линеен ускорител и компютърен томограф. Модерната технология позволява да бъдат облъчвани както малки полета, така и цяло тяло.

Прилага се основно при тумори на глава и шия (запазва критичните органи по-добре от всички познати техники)  и при хематологични заболявания - Ходжкинов и Неходжкинови лимфомиАпаратът е подходящ и за радиохирургия в определени области, каквито са мозъчните метастази например.

Коментари