Публикация

Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

20-22 януари 2017 г., Токуда болница, София


Нов елемент в програмата на предстоящия курс е и сесия, посветена на интересни случаи в областта на комплексните коронарни интервенции, представени от специализанти по кардиология. Комисия от чуждестранни лектори ще определи най-интересния случай.

Практическата насоченост на курса през 2017 г. ще бъде изразена чрез организация на специална обучителна сесия в две части, за млади кардиолози, които ще имат възможност да участват в операции на живо, под ръководството  на международно признати експерти в областта.


Прикачени файлове

Predvaritelna programa.pdf

Коментари