Публикация

Кога се прилага брахитерапия (ВИДЕО)

Отделението по брахитерапия предлага на своите пациенти уникален шанс да бъдат лекувани с интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата при болни с простатен карцином.


В Лабораторията по брахитерапия се предлага уникално за България лъчелечение, при което е възможно поставяне на радиоактивен източник в засегнатия от тумора орган. Прилага се при тумори на женските гениталии (маточна шийка и тяло), трахея, бронхи и хранопровод като алтернатива на хирургичното лечение, и като предварително или следоперативно облъчване. Целта е постигане на висока лечебна доза в болния орган, което подобрява значително лечебните резултати. Методът се прилага самостоятелно или в комбинация с външно облъчване и химиотерапия. Съвременната дигитална апаратура замества прилаганите в миналото методи с ръчно посленатоварване.

Отделението предлага на своите пациенти уникален шанс да бъдат лекувани с  интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата при болни с простатен карцином. Лабораторията разполага с най-модерната в света апаратура за този вид лечение и добре подготвени специалисти. Може да се прилага под формата на монотерапия или в зависимост от риска от субклинично локално разпространение на заболяването, да се съчетава с перкутанно лъчелечение. 


Коментари