Кога се прилага брахитерапия (ВИДЕО)
УСБАЛ по Онкология ЕАД
УСБАЛ по Онкология ЕАД
Лечебно заведение
Кога се прилага брахитерапия (ВИДЕО)

Кога се прилага брахитерапия (ВИДЕО)

Отделението по брахитерапия предлага на своите пациенти уникален шанс да бъдат лекувани с интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата при болни с простатен карцином.

В Лабораторията по брахитерапия се предлага уникално за България лъчелечение, при което е възможно поставяне на радиоактивен източник в засегнатия от тумора орган. Прилага се при тумори на женските гениталии (маточна шийка и тяло), трахея, бронхи и хранопровод като алтернатива на хирургичното лечение, и като предварително или следоперативно облъчване. Целта е постигане на висока лечебна доза в болния орган, което подобрява значително лечебните резултати. Методът се прилага самостоятелно или в комбинация с външно облъчване и химиотерапия. Съвременната дигитална апаратура замества прилаганите в миналото методи с ръчно посленатоварване.

Отделението предлага на своите пациенти уникален шанс да бъдат лекувани с  интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата при болни с простатен карцином. Лабораторията разполага с най-модерната в света апаратура за този вид лечение и добре подготвени специалисти. Може да се прилага под формата на монотерапия или в зависимост от риска от субклинично локално разпространение на заболяването, да се съчетава с перкутанно лъчелечение. 


Мнения