Публикация

ВЕРИГА БОЛНИЦИ „МЕДЛАЙН-ЦЕНТРАЛ ХОСПИТАЛ“ С ОЩЕ ЕДНА ИНОВАЦИЯ В МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ

Лечебното заведение на колела е единствено у нас и може да достигне до най-отдалечените точки на България


След като въведоха за първи път в България хирургията при наднормено тегло, цялостна програма за прохождане на пациенти с ДЦП, циторедуктивна терапия HIPEC за онкоболни, 4 D ехографска диагностика на бременни и криохирургията – операции със замразяване, сега верига болници Медлайн-Централ Хоспитал първа въвежда  високотехнологично първична медицинска помощ. Съвместно с Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите на Свети Йоан бе закупена най-модерната медицинска мобилна инсталация. Тя е единствена за България, изключително иновативна и не само много полезна за населението, но и много необходима. Мобилните болници са популярни с услугите, които предоставят в развитите европейски страни и в САЩ.

 

 

 

-          Д-р Енчев, как възникна идеята за закупуване на лечебното заведение на колела?

-          Ние си казахме – след като Мохамед не отива при планината, тя ще отиде при него. Това е в прекия и в преносния смисъл. Във верига болници „Медлайн-Централ Хоспитал“ консултираме, приемаме и лекуваме пациенти от цялата страна. Прави впечатление, че най-запуснатите, трудно повлияващи се и енергоемки случаи са от пограничните труднодостъпни и отдалечени райони. Проблемите в комуникацията са спирачка за не малка част от хората. И понеже в Библията е казано, че Господ обича еднакво всички, ние решихме, че бихме могли да помогнем на хората от пограничните райони да имат същия достъп до медицински услуги като живеещите в столицата.

Ето защо решихме да направим тази инвестиция.

Представете си какво би се случило, ако злокачествените заболявания се откриват навреме. Сега значителна част от пациентите идват в крайните стадии на болестта и в крайна сметка ние лекуваме последиците и усложненията от тях. На практика те са обречени. Тази медицинска инсталация им дава шанс да бъдат излекувани, да се върнат при семействата си и на работните си места.

Тя е ключова роля и в АГ помощта, защото в тези райони живеят и млади хора, които се нуждаят от профилактика и адекватно проследяване на бременността. Те заслужават да научат навреме, ако бъдещето им дете има проблеми във вътреутробното си развитие. А това ще спести много тревоги и трудности на цялото семейство и средства на данъкоплатците.

-          Добре, д-р Енчев, но това е огромна инвестиция. Каква е тя?

-          Да, така е. Мобилната медицинска инсталация е закупена с финансовата помощ на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите на Свети Йоан. Само камионът без специалното медицинско оборудване и апаратура струва половин милион евро. Иначе мобилната инсталация позволява прегледи да извършват едновременно 10 лекари, включително и стоматолог. Там могат да се правят и изследвания, защото разполага със собствена лаборатория, която е от високо ниво на компетентност.

-          Като мениджър мислите ли, че тази инвестиция ще се възвърне?

-          Да, убедени сме, че когато човек прави добро, то му се връща многократно. Надяваме се и други колеги от други здравни структури ще припознаят тази инсталация, за да предоставят медицински услуги, където има нужда. Навсякъде има отлично подготвени специалисти, които могат да бъдат полезни на пациентите, които се затрудняват да дойдат големия град, за да получат помощ от тях.

-          Тъй като инсталацията е единствена в страната, възможно ли е да се ползва и от Министерството на здравеопазването?

-          Да, това е много добра идея. Възможно е да се ползва за провеждане на профилактика, а също и по програми на министерството, например в битката с рака на гърдата, на кожата, с диабета, заболявания които в световен мащаб вече придобиват епидемичен характер. Бихме могли заедно да участваме и в европейски в проекти за трансгранично сътрудничество.

Мобилната болница е изключително полезна при кризисни ситуации – пожари, наводнения, в случаи на промишлени аварии. И е  с готовност за адекватни действия при евентуални терористични атаки, защото може да стигне до най-отдалечените точки на България.

Инсталацията дава възможност на кметовете от страната да помогнат на хората и да покажат не само на думи, че се грижат за здравето на населението. Те и най-добре познават нуждите на жителите, които са ги избрали и са наясно с какво да им помогнат. Като човек, който живее в Белащица, ще споделя, че там сме организирали безплатни медицински консултации. И ще отбележа, че по време на кампаниите нашите лекари бяха изключително много посетени, а доста хора споделиха, че не ходят на лекар специалист в Пловдив заради високите транспортни разходи.

-          За всичко това е необходим и подготвен екип от специалисти. Бихте ли посочили кои лекари от верига болници Медлайн-Централ Хоспитал ще участват в работата на новото лечебно звено?

-          На практика всички колеги ще се включват в работата на медицинското заведение на колела. Ръководител на проекта е д-р Панайотис Христу, очен хирург. Заедно с него ще работят хирургът д-р Атанасиос Субасис, детският хирург д-р Александра Мавридис, гинекологът д-р Борислав Иванов, ендокринологът д-р Дургадън Алимоллова-Карахалилова, кардиологът д-р Теофил Груев и много други. След като бъде направена заявка за медицинската инсталация, ще бъдат определени специалистите според нуждите на населението в региона.

 

 

 

 

" }-->

Коментари