Публикация

МУ-Пловдив - в проект за международна онлайн-болница


Специалистите от Медицинския университет в Пловдив ще работят заедно с колегите си  от 13 европейски университета и болници в  онлайн мрежа.

Международният академичен проект ще служи за учебно-методическа дейност, ти ще представлява онлайн-болница.

"Медици на различни нива - студенти, докторанти, доценти - ще могат да поставят диагноза, да консултират пациенти от цяла Европа и в същото време да обменят практики със своите колеги", обясни един от ръководителите на проекта Панос Бемидис от университета "Аристотел" в Солун. Целта е да се подобри качеството на обучение на студентите и младите лекари.

В общата база данни ще са заложени конкретни случаи и досиета на болни, по които ще изказват мнението си специалистите. Проектът е тригодишен, като вече са осигурени необходимите средства.

Общата сума надхвърля 4,5 милиона лева, като 75% от финансирането е поето от ЕС.  Медицинският университет е избран за партньор на вузове от Италия, Гърция, Франция, Кипър и Великобритания.

Коментари