Публикация

НСОРБ иска ново договаряне межди касата и болниците


Националното сдружение на общините изрази тревога от
„принудителното изваждане на общинските болници от системата на здравеопазването”.

От сдружението подчертават, че общинските болници обслужват близо 3 млн. българи, което е 1/3 от всички граждани, лекувани в здравни заведения у нас, при това с минимална част от финансовия ресурс, събран от всички здравноосигурени.

Голяма част от пациентите им идват от труднодостъпни райони, със застаряващо население и с висока безработица. Точно тези граждани ще претърпят двоен удар, тъй като за тях по същество здравните вноски нарастват многократно, защото за да ползват услугата, те ще трябва да изразходват допълнително средства за транспорт и да загубят работно време, което няма да им бъде компенсирано със заплата.

Сдружението уточнява, че не се противопоставя на провеждането на реформата, защото болничната помощ трябва да бъде оптимизирана.

„ Преди да се пристъпи към закриване на неефективно работещи заведения, трябва да се създадат изпреварващо всички други условия, които да гарантират, че болните няма да бъдат изоставени на произвола на съдбата. В противен случай не искаме да сме част от необмислени експерименти за сметка на здравето на хората”, категорично е сдружението на общините.

Управителният съвет настоява да се спазват разпоредбите на Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор и да не се въвеждат всеки ден нови изисквания за двама или трима лекари и други критерии, които се налагат с единствената цел  да не бъдат достигнати от общинските болници и те да бъдат лишени от ресурса на клиничните пътеки.

Сдружението е за това да има ново договаряне между НЗОК и болниците, което да гарантира здравеопазване на всички граждани, както и започнат спешни преговори между всички заинтересовани страни – лекари, общини, Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, за определянето на ясни стъпки за реализиране на реформата и нейното финансово гарантиране.

Освен това националното сдружение на общините настоява да се подготвят центровете за спешна помощ с необходимата техническа и кадрова обезпеченост.

 

Коментари