Публикация

Над 100 лекари ще получават стипендии от 400 лв. месечно през цялата 2017 г.

Над 100 лекари ще получават стипендии от 400 лв. месечно през цялата 2017 г.

БЛС обявява конкурс за млади лекари специализанти и редовни докторанти


Най-малко 100 лекари ще бъдат подпомогнати през следващата година от Българския лекарски съюз със стипендия в размер 400 лв. месечно. Съсловната организация обявява за пета поредна година конкурс за стипендианти. Той се осъществява по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти, съобщава лекарският съюз.

Между 400 и 600 лекари годишно напускат страната, между 50 и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на България. Има медицински специалности, които остават без кадри, изтъкват от БЛС.

Ето защо съсловната организация е разработила проект за допълнително финансово стимулиране на млади лекари, зачислени на специализация, както и редовни докторанти, зачислени за придобиване на образователно-квалификационна степен – доктор.

Право на участие имат специализанти и/или редовни докторанти, които са на възраст до 35 години. Изисква се общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малък от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малък от 4.50. 

Председателят на БЛС сключва договор с класиралите се кандидати най-късно до един месец след обявяване на резултатите. Класиралите се за стипендия подписват декларация, че през следващата 1 година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да работят в България.

Оценяването и класирането на кандидатите за стипендия се извършва от комисия, назначена от Управителния съвет на лекарския съюз в състав:

Председател: д-р Юлиан Йорданов – председател на Акредитационния съвет към БЛС.

Членове: проф. д-р Огнян Хаджийски,  проф.Николай Габровски, д-р Стоян Борисов, адв.Цветозар Младенов.

Документи се приемат от 1 до 31 октомври в УС на БЛС на адрес: гр. София, бул. „Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.

Повече информация за конкурса – вижте в прикачените файлове.


Коментари