Публикация

Над 100 лекари ще получават стипендии от 400 лв. месечно през цялата 2017 г.

БЛС обявява конкурс за млади лекари специализанти и редовни докторанти


Най-малко 100 лекари ще бъдат подпомогнати през следващата година от Българския лекарски съюз със стипендия в размер 400 лв. месечно. Съсловната организация обявява за пета поредна година конкурс за стипендианти. Той се осъществява по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти, съобщава лекарският съюз.

Между 400 и 600 лекари годишно напускат страната, между 50 и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на България. Има медицински специалности, които остават без кадри, изтъкват от БЛС.

Ето защо съсловната организация е разработила проект за допълнително финансово стимулиране на млади лекари, зачислени на специализация, както и редовни докторанти, зачислени за придобиване на образователно-квалификационна степен – доктор.

Право на участие имат специализанти и/или редовни докторанти, които са на възраст до 35 години. Изисква се общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малък от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малък от 4.50. 

Председателят на БЛС сключва договор с класиралите се кандидати най-късно до един месец след обявяване на резултатите. Класиралите се за стипендия подписват декларация, че през следващата 1 година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да работят в България.

Оценяването и класирането на кандидатите за стипендия се извършва от комисия, назначена от Управителния съвет на лекарския съюз в състав:

Председател: д-р Юлиан Йорданов – председател на Акредитационния съвет към БЛС.

Членове: проф. д-р Огнян Хаджийски,  проф.Николай Габровски, д-р Стоян Борисов, адв.Цветозар Младенов.

Документи се приемат от 1 до 31 октомври в УС на БЛС на адрес: гр. София, бул. „Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.

Повече информация за конкурса – вижте в прикачените файлове.


Прикачени файлове

deklaraciq-1.doc
zaqvlenie_za_образец_3_-1.doc
zaqvlenie_za_докторанти_образец_2.doc
zaqvlenie_za_специализанти_образец_1.doc
programa_bls_stipendianti_i_doktoranti_2016.doc

Коментари