Публикация

ЦЗПЗ: Безобразията на здравната каса продължават


След като незаконно въведе изискване за двама специалисти по клинична пътека, Националната здравноосигурителна каса започна да нарушава сама собствените си правила по отношение на някои болници, пише Центърът за защита правата в здравеопазването до медиите.

Организацията разполага с писма на изпълняващия длъжността директор на НЗОК Александър Огнянов до директори на районните здравни каси, в които им се дават указания изискванията по отделни клинични пътеки за двама специалисти да не се спазват за определени болници.

"Така на практика НЗОК премина във фаза на индивидуално определяне на изисквания към изпълнителите. За едни от тях се оказа, че може да сключват договори и с един специалист, а за други - не.

Как тогава ще се изпълнят изискванията за качество и 24-часов достъп, според изискванията на здравния министър?", питат от ЦЗПЗ и допълват, че "този подход на пълно незачитане на законите и подзаконовите нормативни актове е не само административен произвол. Той отваря широко вратата за корупция пред този, който "дава" индивидуалните разрешения, и се надяваме да привлече вниманието на прокуратурата”.

Пациентската организация посочва още, че процесът на договаряне с болниците се извършва при пълна непрозрачност от страна на здравната каса.

"От 18.12.2009 г. са в сила измененията на Закона за здравното осигуряване, според които касата се ръководи от Надзорен съвет. Не е известно дали Надзорният съвет вече е конституиран, нито дали е приел Методика за определяне на делегираните бюджети на болничните лечебни заведение, каквото задължение има по Закона за бюджет на НЗОК за 2010 г. Такава методика не е публикувана на сайта на НЗОК, нито е обявена по някакъв друг начин", изтъкват от ЦЗПЗ.

Според тях, това е друга предпоставка за корупция, защото никой болничен директор не може да провери дали правилата са спазени при определянето на делегирания бюджет, който трябва да му бъде предоставен при сключването на договора за 2010 г.

Коментари