Публикация

За моето дете и неговата предстояща операция

Ако на Вашето дете предстои операция, то вероятно изпитвате страх и притеснение най-вече заради упойката. Тази статия има за цел да информира родителите за същността на анестезията при предстоящата операция на детето им

 

Детската анестезиология  представлява обособен клон на общата анестезиология, който разглежда особеностите на анестезията в детска възраст. Това разграничаване се налага, поради редица анатомични, физиологични, фармакологични, психологични и др. особености при децата в сравнение с възрастните пациенти.  Детският организъм не е умалено копие на възрастния.

Ако на Вашето дете предстои операция, то вероятно  изпитвате страх и притеснение най-вече заради упойката. Тази статия има за цел да информира родителите за същността на анестезията при предстоящата операция на детето.

Думата „анестезия“  означава обезчувствяване, т.е. загуба на всички видове чувствителност, включително тази за болка.  Лекарствата, с които се постига това, се наричат анестетици. Лекарят, отговорен за благополучието на Вашето дете и обикновено непознат зад маската, е анестезиологът! Той ще бъде неотлъчно до детето Ви от началото до края на операцията и ще следи дишането, кръвното налягане, сърдечната честота и други жизнено важни функции.  Срещата Ви с него за първи път най-често е в деня преди планираната операция. На своята преданестезиологична визита, той ще се запознае с Вас и Вашето дете, ще осъществи обстоен преглед на детето и ще се запознае с документацията и изследванията му.

Всички деца, независимо на каква възраст са, се страхуват от болницата и подхождат с негативизъм. Те са още по-объркани и изплашени, когато им предстои операция. Техните представи за престоя им в болницата обикновено са по-страшни от реалността. В тази връзка е много важна психологическата подготовка на децата от родителите.  Децата трябва знаят, че ще постъпят в болницата, че им предстои операция и минимална информация за предстоящата процедура. Много автори подчертават, че подготвените деца (тези, които  имат реална представа за това какво ще се случи в болницата) са:

• по-контактни с персонала и по-спокойни

• по-рядко повръщат след операцията

• по-рано се раздвижват и започват да се хранят

• боли ги по-малко и изискват по-малко болкоуспокояващи

• следоперативно имат по-малко промени в поведението

За да подготвите детето си, първо подгответе себе си. Разговаряйте с анестезиолога и хирурга си за същността на операцията и нейната продължителност, за това кога да започне подготовката на детето, какви очаквания да имате след операцията.  Останете спокойни! Децата копират поведението на родителите си и ако Вие се издадете за страховете и безпокойствието си, то и Вашето дете ще бъде неспокойно. Ако имате нужда от психолог, не се колебайте да го потърсите.

След постъпване в болницата ще бъдат взети необходимите кръвни изследвания на детето. Дежурната сестра ще постави интравенозна канюла (абокат), най-често на гърба на неговата ръчичка. Важно е да знаете, че абокатът е напълно безвреден за здравето на детето и трябва да остане до напускането на болницата. 

По време на преданестезиологичната консултация ще Ви бъдат зададени въпроси за здравословното състояние на детето, получавало ли е досега анестезия и имало ли е някакви проблеми, наличие на алергии, хронични заболявания, болести в семейството и др., след което трябва да подпишете информирано съгласие за анестезия. Ако имате въпроси, можете да ги зададете към Вашия анестезиолог.

Важно е да знаете, че приемът на твърда храна се спира 8 часа преди операцията. Ако тя е планирана за следобедните часова, би могло да се допусне прием на бистри течности сутринта. При по-малките деца:  твърда храна – 8 часа преди операцията; хуманизирани млека – 6 часа преди операция; кърма – 4 часа преди операция; бистри течности – 2 часа преди операция. Според състоянието на детето, анестезиологът може да назначи вливания на водносолеви и водновъглехидратни разтвори. Дъвченето на дъвка повишава стомашната секреция, което може да компрометира анестезията. Затова не давайте дъвки на децата от деня преди операцията.  Ако Вашето дете е приело твърди храни или небистри течности, операцията ще бъде отложена за 6-8 часа или за следващия ден.

Преди самата анестезия, Вашето дете ще бъде премедикирано. Думата „премедикация“ означава даване на лекарства преди упойката. Такива са седативите, кортикостероидите, антиацидните препарати и др, които имат за цел да предотвратят някои нежелани реакции на организма в процеса на увода в анестезия. Използват се различни методи за въвеждането им – през устата, венозно, интрамускулно, ректално, инхалационно.

Анестезията бива обща и локорегионална. Тя зависи от видът и обема на операцията, и от здравословното състояние на детето. В МБАЛ „Бургасмед“ педиатричните пациенти обикновено постъпват за оперативно лечение в Хирургично отделение, УНГ-отделение, Отделение по ортопедия и травматология. В Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) работят висококвалифицирани анестезиолози с дългогодишна практика  и опит сред детската популация. Използват се всички видове анестезия. Преимуществено се ползват техниките на ларингеална маска, ендотрахеална интубация и маскова анестезия с изпаряеми анестетици. Както вече споменахме по-горе, по време на анестезията детето е в състояние на медикаментозно индуцирано безсъзнателно състояние, т.е. то спи и не изпитва никаква болка.

Най-честият въпрос, на който родителите търсят отговор от нас е: Ще се събуди ли детето ми? Рискът от животозастрашаващи усложнения е пряко свързан със здравословното състояние на детето. Ние го оценяваме в точкова система и го класираме в пет степени според: състоянието на детето, отговора му към медикаментите (наличието на свръхчувствителност) и обема на хирургията. Децата със системни или хронични заболявания, както и тези, подложени на по-голяма хирургия, получават по висока точкова оценка и разбира се, имат по висок риск за усложнения от здравите деца, подложени на малки хирургични процедури. След края на оперативната интервенция, се спира подаването на анестетици, след което следва и събуждането на детето. Нормално е да бъде сънливо в следващите часове, тъй като е добре обезболено. Не давайте храни и течности на детето, докато това не бъде позволено от лекуващия лекар или медицинската сестра.

При съвременната анестезия сериозните усложнения са редки. Въпреки, че рискът не може да бъде избегнат напълно, съвременната медицинска апаратура, обучението и медикаментите направиха тази процедура по-сигурна в последните години. Повечето деца се събуждат и възстановяват бързо след анестезията. Някои деца може да се оплакват от гадене, повръщане и болки в гърлото. Тези оплаквания обикновено продължават кратко време и при нужда се прилагат лекарства. Вероятната възможност от усложнения, зависи от здравословното състояние на детето Ви, от вида и обема на операцията и анестезията, от която се нуждае . Анестезиологът ще обсъди тези детайли с вас.

 

Д-р Серафимов е завършил медицина в Медицински университет-Плевен. Специализира Анестезиология и интензивно лечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт. Работи в МБАЛ "Бургасмед"-Бургас. Завършил курсове по анестезия и интензивно лечение в детска възраст; Регионална аналгезия; Ехография в ICU. Използване на ехографска техника при централна венозна катетеризация; Мозъчна смърт. Донорство, кондициониране на потенциален донор; Управление на проекти от приоритета ''Здраве'' на 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз; Курс ''Глобално здраве'' по проект: "Равни възможности за здраве: действие за развитие" на Европейската комисия. Научните му интереси са в областта на анестезия и интензивно лечение на пациенти с термични травми; анестезиология в детската възраст; регионална аналгезия и анестезия; хипербарна оксигенация; лечение на остра и хронична болка; нутритивен съпорт в интензивната медицина

Коментари