Публикация

"Диабет и предиабет" стартира проект по ФСЗ за психо-социална подкрепа

"Диабет и предиабет" стартира проект по ФСЗ за психо-социална подкрепа

Проектът цели превенция на социалната изолация на диабетиците и на хората от рискови за диабет групи. С дейностите ще се постигне повишаване на психическата им устойчивост и стабилизиране на хората след поставяне на диагноза „диабет“.


Основна цел на проекта, финансиран по Фонд социална закрила, е предоставяне на психо-социална подкрепа за хората с диабет и техните семейства, както и за хората от рискови групи за диабет. Проектът включва индивидуални и групови срещи. Проектът цели превенция на социалната изолация на диабетиците и повишаване на психическата им устойчивост. Дейностите ще подпомогнат психологическото стабилизиране на възрастните хора с диабет. Особен акцент е работата на психолозите след поставяне на диагноза „диабет“, преодоляване на първоначалния шок от диагнозата - това  се постига чрез създаване за първи път у нас на "хелп-екип".


За по-"дългогодишните" диабетици и хора от рисковите групи е предвидена психо-социална подкрепа за създаване на умения и познания за живот с диагноза диабет и предиабет; консултиране за хора със затруднена психо-социална адаптация и хора в риск от изолация.


Засега най-голям е интересът към групите за взаимопомощ. Работата по консултиране ще се извършва от психолозите Емо Крумов и Даниел Троев и от "пациентски помощници".


За първи път у нас започват работа пациентски помощници - това са хора с диабет или предиабет с давност над 10 год и с пациентска експертиза, които ще дават кураж, ще оказват съпричастност и ще споделят опит за това как са преодолели страховете и притесненията от диагнозата и как са се справили с чуждите предразсъдъци.

" }-->

Коментари