Публикация

Между 15 и 30% по-високи възнаграждения за работещите в здравния сектор

Най-сериозно е увеличението за редовите лекари и медицински сестри


Представители на национално представени работодателски и синдикални организации подписаха днес Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, съобщава Министерството на здравеопазването.

Текстът на договора гарантира от 15 до 30% по-високи минимални прагове на трудовите възнаграждения за ангажираните в здравната система, като най-сериозно е увеличението за редовите лекари и медицински сестри.

Споразумението осигурява сигурност и спокойствие на работещите и дава възможност за предвидимо развитие и управление на системата на здравеопазването, заяви здравният министър д-р Петър Москов.

С подписването на Колективния трудов договор социалните партньори изпълняват сериозна стъпка по посока реалното остойностяване на труда на работещите в сферата на здравеопазването. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, като изпълнението му не изисква допълнителни средства извън предвидените в бюджета, уточнява още от ведомството.

Коментари