Публикация

397 души с варицела в Пловдив от 2011 г. до 2016 г.

Въвеждането на програми за рутинна противоварицелна ваксинопрофилактика е актуален и дискусионен въпрос"Варицела - докога?" Това бе темата на презентация, представена на X-ия Национален конгрес по инфекциозни болести, който се проведе от 6 до 8 октомври в НДК. Автори на на изследването са О. Бойкинова1, Кеворкян А.2, И. Балтаджиев И1, Бацелова Х.2Троянчева М.3, Петрова Н.4


1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински Факултет, 2Катедра по епидемиология, Факултет Обществено здраве, 3ДНЗБ – Пловдив, 4 Катедра Социална медицина и обществено, Медицински УниверситетПловдив


В Клиниката по инфекциозни болести-Пловдив с диагноза Варицела са лекувани 397 пациенти за периода 2011 г. до септември 2016 г., а предшестващите 10 год. - 459 пациенти на възраст от 0 до 61 години. Проследен е клиничният ход и настъпилите усложнения.  Заболяемостта от Варицела за анализирания период (2000-2015 г.) бележи възходяща тенденция при средна стойност от 381,3 %000 и нарастване на заболяемостта с 6,11%ооо годишно. Подобна възходяща тенденция бележи заболяването и в страната, но при по-ниска средна стойност  за цитирания период -  307.9%000  спрямо 381,3 %000 в Пловдивска област.

Въвеждането на програми за рутинна противоварицелна ваксинопрофилактика е актуален и дискусионен въпрос, пише в заключенията на презентацията. Базирайки се на доказателствата за потенциални рискове от усложненията и по-късните последици на това заболяване, предлагаме мнението си за обсъждане ползите и предизвикателствата от приложение на ваксинацията срещу Варицела.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Varicela presentatia__Boykinova___...

Коментари