Публикация

Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст

Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст

сп. Детски и инфекциозни болести, 2016, бр. 2, стр. 37-42


Баймакова М. Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст. Детски и инфекциозни болести, 2016, № 2, 37-42.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.
Специалист "Инфекциозни болести"
10 октомври 2016

 

Прикачени файлове

Неясно фебрилно състояние при лица...

Коментари