Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст
Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст
Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст

Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст

сп. Детски и инфекциозни болести, 2016, бр. 2, стр. 37-42

Баймакова М. Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възраст. – Детски и инфекциозни болести, 8, 2016, № 2, 37-42.

Научната публикация е в прикачения PDF-файл (под илюстрацията и ключовите думи)!


д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

Прикачени файлове

Неясно фебрилно състояние при лица...
Реклама

Мнения