Публикация

Клиники представят собствен опит с нови терапии на Конференцията по нефрология

Събитието ще се проведе от 13 до 16 октомври в курорта Албена. Редките болести в нефрологията и профилактиката на диабетната нефропатия са част от акцентитПроф. Паскалев, на 13 октомври в Албена започва Националната конференция по нефрология. Как ще протече форумът?

Конференцията ще бъде с много интензивна програма. В петък тя ще е 12 часа, в събота също участват активно много колеги. Записаните вече са над 250 души. За първи път дружеството получи толкова много абстракти за презентации. Вече са 85, а това е впечатляваща цифра. В конференцията ще участват и много фирми извън нефрологията за заболявания, които засягат и бъбреците. Симпозиумите са много полезни, защото се обучаваме и получаваме информация за заболявания, които не са основно бъбречни, но протичат с ангажиране на бъбреците.

Кои са основните акценти на форума?

Доста сериозно ще бъде представена темата за захарния диабет и засягането на бъбреците. Фирмите ще представят проучвания за ефекта на нови медикаменти върху диабетната нефропатия. На Конференцията ще бъде представена цялата нефрология със всички нейни области. Темите обхващат основните три дяла: консервативно лечение, диализа и трансплантация.

Напоследък все повече се говори и за редките болести в нефрологията. Те имат толкова голяма специфика, че може би трябва да са в отделен дял.

Тук става дума за болестта на Фабри, но и за туберозна склероза. Второто заболяване е много особено. Характеризира се с развитието в човешкото тяло на множествени тумори, които са от съдов произход и с ангажиране на почти всички органи и системи. Най-поразени са централната нервна система и бъбреците. Централната нервна система се ангажира предимно в детската възраст. При по-възрастните водещо е засягането на бъбреците. При всички има тумори на бъбреците, двустранно и множествено, които кървят. Пациентът загива от кървенето. За съжаление оперативните интервенции са неуспешни.

Дори да се махнат бъбреците, не може да се повлияят туморите по другите органи. Другите са по кожата, в слезката, в черен и бял дроб. На много места са, дори в устната кухина. Ангажират зъбите и венците. Туберозната склероза е много интересно заболяване, за което няма истинско хирургично лечение. Напоследък се установи, че лечението на тези тумори може да се осъществи с лекарства през устата, които спират развитието на туморите и намаляват техния обем. Настъпва дори подобрение. Лекарството е познато - ние го използваме в нашата практика за лечение на трансплантираните и имаме опит с него.

Лекарството има много добър ефект, но и странични действия, тъй като е много мощно. Имаме една пациентка, която още преди 15 г. си знаеше диагнозата, но тогава нищо не можеше да се направи. Сега й предложихме новата терапия и тя се подобри изключително бързо. Лекарството вече е регистрирана в България. Преди дни подадох заявление до Комисията за редки заболявания, за да включи тази диагноза в списъка си и това вече е факт. Клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска със сигурност ще кандидатства за референтен център за туберозна склероза. Ще работим заедно с педиатри и невролози. Кооперирацията е между специалисти от две болници – втората е УМБАЛ „Свети Наум“ – с проф. Венеата Божинова.

Ще коментирате ли на форума новости във вашата специалност?

Да, в консервативната нефрология ще бъдат обсъдени най-новите терапии и диагностики. Те позволяват по-ефективно лечение на хронични бъбречни заболявания, където преди 2-3 г. терапията имаше по-малки възможности. В областта на диализата също има новости, както и в трансплантацията.

Новостите от света са наистина много. Напредък има в профилактиката на бъбречното увреждане при диабет. Има актуални проучвания, които откриват нови възможности за лечението на диабетната нефропатия и то с много добри резултати, които са наистина впечатляващи. Новостите ще бъдат поднесени от мен и от водещия ендокринолог проф. Цветалина Танкова. Убедени сме, че много бързо ще внедрим тези новости в нашата практика. Диабетиците у нас са все повече. Освен това те са сложни и трудни пациенти, затова колаборацията ни с ендокринолозите идва по един естествен начин и придобива все по-голяма тежест. Цялата информация от конференцията ще бъде публикувана в списанието като абстракти, но ще има и много брошури, материали, които колегите нефролози ще получат.

Българското дружество по нефрология се регистрира към Министерството на образованието, като целта е нашите решения да имат силата на консенсус и правила за добра клинична практика. Така те ще имат силата на правила за обучението по медицина.

Ще обсъждате ли консенсуси сега в Албена?

Да, консенсусът, който ще обсъждаме, е този за туберозната склероза. Европейската асоциация по нефрология и трансплантация го има, ние ще го заимстваме. Моята практика сочи, че колкото по-рано се приемат правила за работа, толкова по-добре е това за пациентите, въпреки че сме още в началото. По консенсуса ще работим с проф. Божинова, той ще е и за деца, и за възрастни.

 На последния ви форум има много клинични наблюдения от клиниките. Така ли ще е и сега?

Сега също ще има представяне на собствени проучвания. Нашата Клиника например ще говори за подобряване на уврежданията от диабет с един медикамент, който е доказан при очни увреждания. Опитът ни е скромен и начален, но все пак е опит. Ще представим опита си и в лечението на някои заболявания, които увреждат гломерулите на бъбреците с моноклонални антитела. Такъв опит ще представят и колеги от Пловдив. Същото моноклонално антитяло ние го използвахме с много добър ефект при някои системни заболявания. Клиниката от ИСУЛ ще представи лечението на хиперурикемия с оглед на сърдечно-съдовия риск. 

Автор Илияна Ангелова

Коментари